Giờ tàu chính chạy tuyến Sài Gòn-Hà Nội In Email

 

GIỜ TÀU TUYẾN SÀI GÒN - HÀ NỘI


TÊN GA SE2 SE4 SE6 SE8 TN2
SÀI GÒN 19:00 23:00 15:45 06:25 10:05
BIÊN HOÀ 19:39 16:24 07:04 10:48
BÌNH THUẬN 19:04 09:42 14:14
THÁP CHÀM 21:20 11:55 16:42
NHA TRANG 02:31 05:33 23:49 13:23 18:24
TUY HOÀ 15:23 21:37
DIÊU TRÌ 06:17 09:14 04:08 17:13 23:32
BỒNG SƠN 01:15
QUẢNG NGÃI 09:13 12:02 07:19 20:31 03:21
NÚI THÀNH 04:12
TAM KỲ 10:21 08:34 04:46
TRÀ KIỆU 05:32
ĐÀ NẴNG 11:51 14:30 10:17 23:12 06:38
LĂNG CÔ 11:58 08:45
HUẾ 14:43 17:06 13:21 02:07 10:38
ĐÔNG HÀ 15:59 14:40 03:26 12:06
ĐỒNG HỚI 17:43 19:56 17:02 05:21 14:06
ĐỒNG LÊ 18:43 16:15
HƯƠNG PHỐ 20:48 17:27
YÊN TRUNG 21:42 18:43
VINH 21:37 23:41 22:08 09:26 19:12
CHỢ SY 22:55 20:10
MINH KHÔI 21:53
THANH HOÁ 00:16 0:58 11:56 22:49
BỈM SƠN 23:30
NINH BÌNH 2:25 13:07 00:11
NAM ĐỊNH 02:15 03:00 13:41 01:04
PHỦ LÝ 03:37 14:18 01:44
HÀ NỘI 04:02 05:00 04:45 15:28 03:05

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 25 Tháng 3 2013 10:11